Latest Posts

गडचिरोली : चोरी करणाऱ्या महिला आरोपीस ७ वर्ष सश्रम कारावास व ३ हजार रु. द्रव्यदंडाची शिक्षा 

– गडचिरोली येथील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी आर. आर. खामतकर यांचा न्यायनिर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली (Gadchiroli) : ४ मार्च २०२३ रोजी ताराबाई पेंदाम, रा. साखरा यांनी पोलीस स्टेशन गडचिरोली येथे येवून तोंडी रिपोर्ट दिली की, यातील फिर्यादीची नातीन २९ नोव्हेंबर २०२२ रोही कोर्टात सोडचिट्टी तारखेवर आली असता यातील आरोपी महिला ही सुध्दा मी कोर्टात सोडचिट्टी करीता आली आहे.

असे सांगुन फिर्यादीचे नाती सोबत मैत्री करून फिर्यादीचे घरी जाणे-येणे करुन २५ मार्च २०२३ ला सकाळी १० ते ११ वाजता दरम्यान फिर्यादीचे घरातील पानाळ्यावरील टिनाची पेटी उतरवुन टिनाचे पेटीत ठेवलेले सोन्याचे दागीने व नगदी रोख रक्कम असे एकुण ६१ हजार रु. किंमतीचा माल चोरुन घेवुन गेली. अशा फिर्यादीचे तोंडी रिपोर्ट वरुन नमुद गुन्हयातील आरोपी यश्वदा ऊर्फ नंदिनी नाजुकराव उसेंडी, रा. काकडयेली, ता. धानोरा, जि. गडचिरोली हिच्या विरुद्ध कलम ३८०,४५७ भा. द. वी. अन्वये सहा. पोलीस उपनिरीक्षक प्रभाकर भेंडारे यांनी पोस्टे गडचिरोली येथे आरोपी विरुद्ध अप क्र. १७१/ २०२३ अन्वये गुन्हा नोंद करुन तपासात घेतला.

गुन्हयाचा तपास पोहवा / १४४५ गंगाधर जुवारे यांनी पोलीस निरीक्षक अरविंदकुमार कतलाम यांचे मार्गदर्शनाखाली करून आरोपी विरुद्ध भरपुर व सबळ पुरावा मिळुन आल्याने दोषारोपपत्र दाखल केले असता, आर. सी. सी. नं. ६४/२०२३ नुसार आर. आर. खामतकर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात खटला चालवून विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता यांचे युक्तीवाद ग्राह्य धरून १६ ऑगस्ट २०२३ रोजी आर. आर. खामतकर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयाने आरोपी यश्वदा ऊर्फ नंदिनी नाजुकराव उसेंडी हिस दोषी करुन कलम ३८० भा. द. वी. अन्वये २ वर्ष सश्रम कारावास व १ हजार रु. दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस साधा कारावास, कलम ४१९ भा. द. वी. अन्वये ३ वर्ष सश्रम कारावास व १ हजार /- रु. दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस साधा कारावास, कलम ४५४ भा. द. वी. अन्वये २ वर्ष सश्रम कारावास व १ हजार /- रु. दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस साधा कारावास, अशी शिक्षा सुनावली आहे.

Latest Posts

Don't Miss