Latest Posts

खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ करीता ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत धान विक्री नोंदणी प्रक्रिया सुरू

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली (Gadchiroli) : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादीत नाशिक, उप प्रादेशिक कार्यालय, अहेरी (उच्च श्रेणी) अंतर्गत शासनाच्या निर्देशानुसार खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ साठी ०१ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत धान विक्री करीता शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झालेली असुन महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादीत नाशिक, उप प्रादेशिक कार्यालय, अहेरी (उच्च श्रेणी) मार्फत मुलचेरा, अहेरी, एटापल्ली, भामरागड व सिरोंचा हया ५ तालुक्यामध्ये खरेदी केंद्र अहेरी, बोरी, कमलापुर, बेलगुर, इंदाराम, उमानुर, आलापल्ली, पेरमिली, जिमलगट्टा, देचलिपेठा, मुलचेरा, सिरोंचा, झिंगानूर, असरअल्ली, अमरादी, अंकिसा, वडधम, पेंटीपाका, जाफ्राबाद, रोमपल्ली, बामणी, विठ्ठलरावपेठा, भामरागड, लाहेरी, ताडगांव, कोठी, मन्नेराजाराम, एटापल्ली, गट्टा, तोडसा, घोटसुर, जारावंडी, गर्देवाडा, व महामंडळाचे खरेदी केंद्र कसनसूर एटापल्ली असे आ.वि.का.सह. संस्थाचे ३३ उपकेंद्र ०३, महामंडळाचे ०२ व महामंडळाचे उपकेंद्र ०१ असे एकुण ३९ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे.

कोटमी / हालेवारा परीसरातील शेतकऱ्यांनी महामंडळाचे खरेदी केंद्र कसनसुर येथे आणि गेंदा येथील परीसरातील शेतकयांनी महामंडळाचे खरेदी केंद्र एटापल्ली येथे तसेच गट्टा येथील शेतकऱ्यांनी आ.वि.का.सह. संस्था गर्देवाडा येथे व उडेरा येथील शेतकऱ्यांनी आ.वि.का.सह. संस्था हेडरी येथे जाऊन खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ साठी शेतकन्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करावी.

तसेच खरीप पणन हंगाम २०२३- २४ मध्ये धान विक्री साठी शेतऱ्यांनी त्यांच्या लगतच्या आ.वि.का.सह. संस्थाच्या खरेदी केंद्राशी संपर्क साधुन ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करणे करिता सातबारा, आधारकार्ड, नमुना ८ अ चालु बँक पासबुक व इतर आवश्यक दस्तावेज घेऊन स्वत: हजर राहुन ऑनलाईन नोंदणी करून शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा.

Latest Posts

Don't Miss