Latest Posts

सातगावच्या पतसंस्थेत ५८ लाखांची अफरातफर : सालेकसा पोलिसांनी केला गुन्हा दाखल

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया (Gondia) : सालेकासा तालुक्यातील सातगाव (भजेपार) येथील आदर्श महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेत तब्बल ५८ लाख ९० हजार ४५६ रुपयांची अफरातफर झाल्याचा प्रकार वित्तीय वर्ष २०१५ ते २०२० कालावधीत घडल्याचे लेखा परिक्षणातून उडकीस आला आहे. या प्रकरणी पतसंस्थेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश रामप्रसाद खोब्रागडे (५४), अध्यक्षा रामकला चंभरू शिवणकर (५४) दोन्ही रा. भजेपार, ता. सालेकसा, व्यवस्थापक अतुल प्रल्हाद बळगे (३४) रा. तिरखेडी, ता. सालेकसा अशी गुन्हा नोंद करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

पतसंस्थेच्या रोकड वहीत खोडतोड करून अपहार करण्यात आलेली रक्कम २३ लाख ९ हजार ७६८ रुपये, ३१ मार्च २०२० अखेर ताळेबंदाप्रमाणे असलेली अखेर रोख शिल्लक संस्थेत उपलब्ध नसलेली अपहारीत रक्कम ९ लाख २५ हजार १८१ रुपये, बँक खात्यातून विड्रॉल केलेल्या धनादेशाद्वारे पेमेंट केलेल्या रकमेची संस्थेच्या कॅशबुकात दैनंदिन रोकड वहीत नोंद न घेता अपहार करण्यात आलेली रक्कम २ लाख ३० हजार ३० रुपये, ३१ मार्च २०१९ अखेर ताळेबंद पत्रकानुसार उसणवार घेणे रकमेच्या वसुलीची नोंद रोकड वहीत न करता अपहार करण्यात आलेली रक्कम ३ लाख ६० हजार रुपये, जमा पावती, जमा व्हाउचरनुसार जमा झालेल्या रकमांची कॅशबूक / दैनिक रोकड वहीत नोंद न घेता अपहार केलेली रक्कम ५४ हजार ४०० रुपये, दैनिक रोकड वहीत नोंद न घेता परस्पर खतावणीला रकमा जमा दर्शवून अपहार केलेली रक्कम २४ हजार ४८३ रुपये, दैनिक ठेव अभिकर्ता यांच्याकडून जमा झालेल्या रकमांची कॅशबूक, दैनिक रोकड वहीत कमी नोंद करून अपहार केलेली रक्कम २७ हजार ६१० रुपये, संस्था अध्यक्ष यांच्याकडील तारण कर्ज वसुल न करता मुदत ठेवीची रक्कम परत करून अपहार केलेली रक्कम १ लाख २५ हजार रुपये, दैनिक रोकड वहीत ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी एकूण जमा रक्कम कमी दाखवून अपहार केलेली रक्कम १० हजार रुपये, ठेवीदारांची एकूण जमा झालेली मुदतठेव रक्कम रोकड वहीत जमा न घेता अपहार केलेली रक्कम २९ हजार ५०० रुपये, ताळेबंद पत्रकात इतर घेणे दर्शवून केलेल्या अपहाराची रक्कम सहा लाख २६ हजार ८५७ रुपये, ताळेबंद पत्रकात अभिकर्ता घेणे दर्शवून अपहार केलेली रक्कम ९ लाख २१ हजार ६२७ रुपये असे ५८ लाख ९० हजार ४५६ रुपयांची अफरातफर पतसंस्थेत झाल्याचे उघड झाले आहे.

जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था नागपूर येथील उपलेखा परीक्षक विजय मोटघरे यांनी सादर केलेला फेर लेखा परीक्षण अहवाल, चौकशी अहवालावरून सालेकसा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Latest Posts

Don't Miss